Povolání bodyguard

 

Domníváte se, že právě Vy máte předpoklady
k tomu, stát se profesionálním bodyguardem ?

 

I přesto, že vyhovíte všem následujícím požadavkům, stále to ještě nemusí znamenat, že jste vhodným uchazečem pro výkon náročné profese osobního strážce. Pokud chcete být v této branži úspěšní, musíte především upozornit na své kvality a schopnosti Vaše budoucí klienty !


 

 

Jaká jsou nejdůležitější kritéria pro výkon profese osobního strážce ?

 

To se dozvíte z následujícího seznamu :

 

 

1. Především musíte být v dobré fyzické kondici. Pokud máte nadváhu, dýchací či srdeční problémy, vysoký krevní tlak nebo nějakou fyzickou vadu, měli by jste se raději vzdát náročných fyzických aktivit, které si práce osobního strážce vyžaduje. Rovněž zrak by měl být co nejlepší, pokud možno 20/20. Co se týče věku, jedná se průměrně o osoby mezi 18 a 55 lety. Důležitější než samotný věk je však fyzická kondice osobního strážce, jeho zkušenosti, výcvik a praxe.

 

2. Psychologický profil osobního strážce je také velice důležitý. Bodyguard musí být duševně  vyspělý, rychle a správně vyhodnocovat nově nastalé situace a včas na ně adekvátně reagovat. Osobní strážce by v žádném případě neměl být přehnaně náladový, agresivní a nepřátelský. Rozhodně  by však měl mít schopnost rychle se adaptovat ve všech stresových situacích, vyplývajících z neustále hrozícího nebezpečí. Důležitým prvkem povahy dobrého bodyguarda je naprostá oddanost svým  povinnostem vůči svému klientovi.

 

3. Osobní strážce musí mít k ochraně svého klienta dostatečný výcvik a patřičné fyzické dispozice. Důležité je osvojit si dovednost odrazit hrozící útok, popřípadě útočníka odzbrojit a zneškodnit a získat tak kontrolu nad situací až do chvíle, kdy dorazí policie nebo další člen (-ové ) jeho bezpečnostního týmu.

 

4. Následující dovednosti jsou sice až na druhém místě za preventivními opatřeními, jsou však důležitou a nedílnou součástí dovedností profesionálního osobního strážce. Patří mezi ně :

a)     defenzivní = obranná taktika

b)     střelba ( dokonalé ovládání vlastní zbraně )

c)      řidičská dovednost

d)     poskytnutí první pomoci

e)     komunikační schopnosti

f)        jazykové schopnosti ( chcete-li pracovat v zahraničí nebo pro zahraniční klientelu )

 

 

 

Tyto dovednosti Vám musí přejít do krve a stát se Vaším instinktem !

 

 

Pokud jste s tímto srozuměni, věnujte pozornost následujícímu textu :

 

Profese osobního strážce patří mezi jedno z nejnáročnějších a nejnebezpečnějších povolání na světě. Z tohoto důvodů jen několik málo elitních jedinců splňuje náročné požadavky, které jsou na něj v souvislosti s výkonem tohoto povolání kladeny . Je jen velmi omezený okruh lidí, kteří mají potřebné vlohy a dostatek odhodlání k tomu, aby se stali úspěšnými profesionály v tomto vysoce prestižním oboru.

 

Pokud se domníváte, že máte základní předpoklady a zároveň i dostatečnou psychickou průpravu pro výkon této nebezpečné, ale zároveň dobrodružné profese, pak se Vám naskýtá jedinečná příležitost, kdy se i Vy jako osobní strážce můžete stát součástí úzké elitní skupiny profesionálů v tomto oboru.

 

Pevná vůle je tou prvotní a nejzákladnější podmínkou, neboť i přesto, že v této chvíli možná ještě nemáte zcela dokonalý výcvik a možná ani potřebnou letitou praxi, záleží vždy jen na Vás samotném, jestli se rozhodnete pro kariéru úspěšného bodyguarda. Musíte však mít stále na paměti, že právě Vy jste svým nejlepším přítelem, ale můžete se také lehce stát i svým vlastním nejhorším protivníkem. Proto záleží jen a jen na Vás, jaký důraz dáte na zvládnutí náročného výcviku a kolik času věnujete osvojení si základních dovedností osobního strážce.

 

Rovněž zdravé sebevědomí a důraz na správnou vizáž je důležitou součástí image profesionálního bodyguarda, která hraje důležitou roli v případě, že se chcete odlišit od méně kvalifikovaných a ne zcela profesionálních jedinců.

 

Jako osobní strážce budete muset plnit mnoho náročných úkolů a zároveň převezmete odpovědnost za bezpečí a život klienta.V následujícím shrnutí je obsaženo několik základních zásad, které je vždy nutné dodržovat :

 

1. Vždy si všímejte sebemenších změn a předvídejte možné komplikace a problémy.

2. Při každé změně situace znovu přehodnocujte své reakce.

3. Neustále mějte na paměti, že každá neznámá osoba v blízkosti Vašeho klienta je potenciálním nebezpečím. Proto bedlivě pozorujte její chování a průběžně plánujte možná protiopatření.

4. Pokud již k náhlému a nepředvídanému útoku na klienta dojde a bude veden útok se  zbraní, vždy se zaměřte na útočníkovu zbraň. Nejlepším řešením bývá skočit po zbrani útočníka dříve, než jí stačí použít..

5. Nikdy se nedívejte přímo na Vámi vytipovaného potencionálního útočníka. Dali by jste mu tím najevo, že o něm víte a ztratili by jste tak výhodu. Proto využívejte periferního vidění a nespouštějte jej ani na okamžik z dohledu.

6. Při vzniku potenciálního nebezpečí neprodleně odveďte klienta do bezpečného sektoru, kde by měl setrvat až do chvíle, až hrozící nebezpečí pomine.

7. Nikdy se nenechte vyprovokovat ke rvačce, neboť klient zůstává po dobu, kdy jste zaneprázdněni rvačkou bez ochrany.

8. Nenechte se při své práci rozptylovat různými ruchy z okolí, jelikož se může jednat o cílenou snahu útočníků zaměstnat Vás jinou činností od soustředění se na ochranu klienta.

9. Pokud se Vám neznámá osoba snaží dostat do blízkosti Vašeho klienta, prověřte zda se skutečně jedná o osobu, která k tomu má oprávnění.

10.Osobní strážce by se měl předem dohodnout s klientem na způsobu verbální i neverbální komunikace a moci jej v každé situaci upozornit na možné hrozící nebezpečí.

11.Vytvořte si vždy více variant únikových scénářů, aby jste svým stereotypním jednáním nedali potencionálnímu útočníkovi možnost připravit se na možný útok.